Calendar
载入中...
Placard
载入中...
Category
载入中...
Latest Entries
载入中...
Latest Comments
载入中...
Last Messages
载入中...
User Login
载入中...
Links
Information
载入中...
Search
Other


Welcome to my blog!
  百校千师联谊活动方案
 

百校千师联谊活动方案

2017-2018学年度第二学期)

为深化百校千师结对交流,加强学科教学研究与指导,提高教师专业化水平,促进校际学科教学交流,特举行本次活动。

一、时间地点

2018529上午   固城中心小学

二、活动安排

节次

学科

内容

地点

执教/主持

第一节

905~9:45

二数

三子棋

录播室

肖青青

五数

异分母分数加减法

五(2)

高世贵

第二节

9:55~10:40

四数

简单的周期

录播室

于晓红

四数

确定位置

四(4)

傅冬祥

第三节

1050~11:30

数学

专家点评

录播室

张达福

三、参加对象

1.晓庄一实小领导、教师。

2.固小参加老师。

录播室:全镇二三年级教师

  室:全镇四五年级教师

                                                    

南京晓庄第一实验小学

高淳区固城中心小学

                                                                        2018518

 

[ 阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑

  Post  by  Gx张达福 发表于 2018/5/23 2:01:00
发表评论:
载入中...
载入中...